Dołączone strony

Rodzeństwo:
Emilia Antonina Praska
Antoni Praski
Emila Waleria Praska
Bronisława Symforyna Praska

Żona:
Zofia Szulc

Dzieci:
Zofia Praska
Władysław Praski
Helena Praska

Władysław Wincenty Praski

 

1880

Według informatora Wiktora Dzierżanowskiego "Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na rok 1869, Warszawa 1869" Wincenty Praski, czeladnik lakierniczy mieszkał w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 5.

W maju 1883 roku mieszkał na ulicy Chłodnej pod numerem dziewięćset dwudziestym pierwszym (Chłodna 37), bo taki adres jest podany w akcie chrztu jego syna, Władysława Sylwestra Praskiego w parafii Św. Andrzeja.

W styczniu 1885 roku mieszkał na ulicy Mirowskiej pod numerem dziewięćset trzydziestym szóstym (Mirowska 1), bo taki adres podany jest w akcie chrztu jego córki Heleny w parafii Św. Andrzeja.

W 1895 roku akt zgonu Władysława Wincentego Praskiego podpisał Marcin Szulc (Szultz), piwowar z Brześcia Litewskiego i Władysław Tomaszewski - zarządzający hotelem Marcina Szulca w Warszawie. Numer hipoteczny 1713 B wymieniony w akcie zgonu to obecnie Aleje Ujazdowskie 25, wg XIX-wiecznej numeracji nr 15. Na parceli tej mieści się od strony Alej pałacyk, po odbudowie w latach 1947-48 Ambasada Jugosławii, zbudowany w 1826 przez Antonia Corazziego dla Stanisława i Gertrudy Śleszyńskich i Józefa Foxa. Od ulicy Pięknej na tejże posesji stała piętrowa oficyna, przeznaczona na wynajem lokali. Na tyłach posesji Nr 19 (w XIX wieku Nr. 11) Śleszyńscy udostępnili publiczności w 1827 ogród rozrywkowy zwany Doliną Szwajcarską.  (Według książki "Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy" Roberta Marcinkowskiego oraz informacji otrzymanej od Pana Ryszarda Mączewskiego, autora opracowania historii posesji Al. Ujazdowskie 25).


Strona główna genealogii rodziny Pieniążków

Zrobione przy pomocy programu GenDesigner