Najstarszy dokument z nazwiskiem naszego przodka Tomasza Pieniążka - przedostatni na dole lewej kolumny.  Drugi Pieniążek, Jędrzej (Andrzej), prawdopodobnie brat Tomasza, jest dwunasty w prawej kolumnie (tłumaczenie).

The document with the name of our earlier verified ancestor (Tomasz Pieniazek) - penultimate entry in the left column.  Another Pieniazek, Jedrzej (Andrzej), probably Tomasz's brother, is entered as the twelfth name in the right column (translation)