TREPKA Walerian Nekanda: Liber Generationis Plebeanorum ("Liber Chamorum"). Ossolineum, Wrocław 1995, kar., s. 531, 24x17 cm (przedruk)

Spisana w I pol. XVII w. księga rodowodowa znaczniejszych plebejów próbujących przenikać do stanu szlacheckiego, zwana czasem "chłopskim herbarzem Informacje biograficzne podane wraz z bogatymi opisami wydarzeń, obyczajów, stylu życia epoki.

Pieniążek był z Krakowa mieszczanin, śkłem handlował, po tym najmował pod Żywcem Hutę śklaną na bystrej u p. Komorowskiego Mikołaja; dał mu był na nią zakupieństwo.  Ten pojął był Konarską z Konar u Wieliczki, granica z Olszowicami. Z tą miał syna Jana, który na tejże hucie mieszkał, a śkło do Krakowa woził. Ten pojął był Sulikowską circa 1609, synowicę arcybiskupia, z tą miał synów siedmi. Tą hutę odjął mu był p. Komorowski circa 1623.  Syn jego Jan u p. Komorowskiego, starosty oświęcimskiego, służył od kilku lat i anno 1631.  Dwa zaś służyli przy kanoniku lwowskim Sulikowskim we Lwowie, drudzy rożnie u szlachty służyli. Siostra tych szła za chłopa w krakowskiej ziemi, druga pod Kętami za mężem.

(Kopia całej strony)