Górzno

(według: "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich", Tom II, strony: 732-733, wydany pod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bolesława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego w 15 tomach. Nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa, 1880 - 1902.)

Fotokopia

Górzno: wieś i folwark w powiecie Garwolińskim, gmina i parafia Górzno.  Posiada kościół parafialny murowany i szkołę.  Kościół i parafię erygowali tu w 1485 roku małżonkowie Kośmierowscy, dziedzice Górzna.  Obecny kościół z roku 1780 murowany.  Parafia Górzno byłego dekanatu łaskarzewskiego liczy 3229 dusz.  Roku 1664 Górzno w powiecie stężyckim miało kilka części: Magnuszewskiego, Sułowskiego, Leżeńskiego, Ochockiej (poprzednio Bogusza), Krzeskich, razem 26 domów, 150 mieszkańców.  W 1827 roku było tu 61 domów, 512 mieszkańców; obecnie (w roku 1881) liczy 60 domów, 230 mieszkańców.  Gmina Górzno graniczy z gminami Żelechów i Sobolew, ma 6150 mieszkańców, rozległość (obszar) 32506 mórg (jedna morga nowopolska, używana w Królestwie Polskim odpowiada 0.5599 hektara), sąd gminny okręgu I Aleksandrów, starostwo powiatu i urząd powiatowy w Garwolinie o 9 wiorst (1 wiorsta odpowiada 1,066.8 m).  W skład gminy wchodzą: Chęciny, Chotynia (młyn parowy), Czyszków (browar, gorzelnia), Dudka, Głosków, Goździk, Górki, Górzno, Henryczyn, Jeleniec, Kobyla wola, Lentów, Łączki, Mierzączka, Ostrożeńska wólka, Paliszew, Reducin, Rowy, Rowska wola, Samorządki, Śliz, Słabiny, Sulbiny dolne, Sulbiny górne, Taluba, Talubska ruda, Unin, Wilkta i Zawady.  Dobra Górzna składają się z folwarku Górzno niżne, Górzno wyżne i realności po probostwie Górzno, tudzież wsi Górzno, Reducin, Piasek i Mierżączka.  Rozległość wynosi mórg 3355; folwark Górzno niżne: grunta orne i ogrody mórg 817, łąk mórg 251, pastwisk mórg 12, wody mórg 6, zarośli mórg 298, lasu mórg 1346, nieużytki i place mórg 62, razem mórg 2803.  Budynków murowanych 4, drewnianych 35, płodozmian 13-polowy.  Folwark Górzno wyżne: grunta orne i ogrody mórg 292, łąk mórg 39, nieużytki i place mórg 80, razem mórg 381.  Budynków drewnianych 10, płodozmian 12-polowy.  Realność po probostwie Górzno, grunta rolne i ogrody mórg 135, łąk mórg 19, pastwisk mórg 8, nieużytki i place mórg 8, razem mórg 170.  Gorzelnia, browar, cegielnia, dwa młyny wodne i wiatrak. Wieś Górzno: osad (gospodarstw) 42, gruntu mórg 988; wieś Reducin osad 24, gruntu mórg 482; wieś Piasek osad 15, gruntu mórg 292; wieś Mierżączka osad 8, gruntu mórg 136.