Gen Viewer - Instrukcja

Naciśnięcie guzika Gen Viewer otworzy nowe okienko przeglądarki, do którego załaduje się program wyświetlający drzewo genealogiczne.  Jeśli ładowanie trwa za długo, należy to okienko zamknąć i spróbować załadować Gen Viewer jeszcze raz.

W pierwszym okienku pojawi się nasz protoplasta, Tomasz Pieniążek.  Wiele pól w tym okienku będzie pustych, ponieważ, np. nie mamy informacji o dacie i miejscu urodzenia Tomasza.  Pod nagłówkiem "Children" pokazane są dzieci Tomasza.  Przy dzieciach Tomasza może być "+" (znak plus), wskazujący, że pozostawili potomstwo.  Przy najechaniu myszą na dzieci Tomasza zobaczymy, że kolor tekstu zmienia się na czerwono.  W każdym takim przypadku pokazuje to, że kliknięcie na taki "link" poprowadzi do danych tej osoby.

Kliknięcie na guzik "Pedigree" (rodowód) pokaże graficznie drzewko danej osoby.  Drzewka te są pokazane tak, że najmłodsze pokolenie jest po lewej stronie.  Kliknięcie guzika "Pedigree" ze strony Tomasza otworzy takie drzewko, ale będzie na nim tylko Tomasz, ponieważ przodkowie Tomasza są nieznani.  Przy Tomaszu podane są znów jego dzieci i klinięcie na każde z nich przesunie drzewko w prawo do coraz młodszych gałęzi.

Guzik "Search" (szukaj) pokaże listę wszystkich osób z drzewka.  Listę można przesunąć myszą, lub też można wpisać nazwisko i imię jakiejś osoby i lista do tej osoby się sama przesunie.  Wybranie "Pedigree" pokaże drzewo genealogiczne tej osoby.

Guzik "Stats" (statystyka) pokazuje ile osób o danym nazwisku jest w drzewku.

W sumie, program Gen Viewer pozwala na bardzo szybką nawigację genealogicznych powiązań rodziny.