Płytka CD-ROM "Sześć Pokoleń Pieniążków w Fotografii"

   Zawiadamiamy, że zrobiliśmy płytkę CD-ROM zawierającą około 1500 zdjęć i dokumentów rodziny Pieniążków.  Zdjęcia zebrał, zeskanował i nagrał na płytkę Stanisław Leszek Pieniążek.  Płytkę będziemy aktualizowali i prosimy o przesyłanie zdjęć i dokumentów pocztą zwykłą a zeskanowane zdjęcia i dokumenty na dyskietkach lub pocztą elektroniczną na adres Stanisława Leszka Pieniążka lub Norman J. Pieniążka.  Adresy możesz znaleźć na Liście Adresowej Rodziny Pieniążków.

Okładka płytki CD-ROM "Sześć Pokoleń Pieniążków w Fotografii"