Tak z odległości wyglądało nasze obozowisko.  Drzewo rąbie Adam Pieniążek, syn Karola.

INDEX