Emilia Snopczyńska (Emilia Praska, Emilia Białobrzeska)
Odnośniki:
  • Pełne imiona i nazwisko panieńskie: Emilia Snopczyńska
  • Świadectwo urodzenia:  Urodzona w 27.05.1886 roku w Lubaniu (?), Polska.  Imiona rodziców Edward i Teofila z domu Burkiewicz.
  • Świadectwo ślubu Nr 1: Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, Polska akta Nr I.2/3/1907. Ślub 08.01.1907 roku Warszawa, Polska z Władysławem Sylwestrem Praskim urodzonym 31.12.1882, synem Władysława i Zofii z domu Szulc.
  • Świadectwo rozwodu: Sąd Wojewódzki w Warszawie akta Nr II-1.C.781/53 z dnia 16.04.1953.  Rozwód faktycznie miał miejsce przed rokiem 1926.
  • Świadectwo ślubu Nr 2
  • Świadectwo zgonu: Zmarła 04.08.1970 roku w Warszawie Praga-Północ, Polska.  Pochowana na Cmentarzu Bródno w Warszawie, Aleja 49A, Rząd 1, Grób 12