Grób Rodziny Snopczyńskich na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie

The tomb of the Snopczynski family on the Brodno Cemetery in Warsaw

Aleja 49A, Rząd 1, Grób 25
Avenue 49A, Row 1, Tomb 25

 

Zdjęcie z roku 1998 - Photo from 1998

 

Nowy nagrobek postawiony w 2007 roku - New monument erected in 2007

Kilka informacji na tym nagrobku wymaga poprawienia:
  • Data urodzenia Teofili Snopczyńskiej z domu Burkiewicz nie jest znana. Z dokumentów cmentarza wiadomo, że została pochowana w 1895 roku
  • Natalia Snopczyńska urodziła się w 1888 roku
  • Wacław Snopczyński urodził się w 1892 roku

 A few dates need to be corrected on this monument:

  • The year of birth of Teofila Snopczynska nee Burkiewicz is not known. From the records of the cemetery it is known that she died in 1895.
  • Natalia Snopczynska was born in 1888.
  • Waclaw Snopczynski was born in 1892