Emilia Antonina Praska z domu Snopczyńska z mężem, siostr±, córk± i... kochankiem (wiosna 1926)
  Emilia Antonina Praska nee Snopczynska with her husband, sister, daughter, and... her lover (spring 1926)  
 
 

 

Emilia Antonina Praska z domu Snopczyńska (siedzi). Od lewej: Mieczysław Białobrzeski (kochanek Emilii), Janina Praska (córka Emilii i Władysława -12 lat), Natalia Snopczyńska (siostra Emilii), Władysław Sylwester Praski (m±ż Emilii).

Emilia Antonina Praska nee Snopczynska (seated). From left: Mieczyslaw Bialobrzeski (Emilia's lover), Janina Praska (daughter of Emilia and Wladyslaw - age 12 years), Natalia Snopczynska (Emilia's sister), Wladyslaw Sylwester Praski (Emilia's husband) (spring 1926)