Emilia Antonina Snopczyńska: Akt urodzenia
     

Kopia z Parafii w Lubani (po rosyjsku)

 

Akt 66 Trębaczew
Działo się w osadzie Lubani 2/14 czerwca 1866 roku o godzinie 6 po południu. Stawił się Edward Snopczyński, kołodziej, zamieszkały we wsi Trębaczew, 28 lat, w obecności Franciszka Szałbacha (?) i Tomasza Michałka, obydwu gospodarzy, pełnoletnich, zamieszkałych we wsi Trębaczew i przestawił nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Trębaczew 15/27 maja tego roku o godzinie 10 w nocy (27.05.1886) od jego małżonki, Teofili z Burkiewiczów, 25 lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Emilia Antonina a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Snopczyński i Antonina Snopczyńska a asystowali Jakub Krokowiak i Tekla Snopczyńska. Akt ten stawiającemu i niepiśmiennym świadkom przeczytano a przez nas i przez ojca dziecka podpisano.
(-) Edward Snopczyński
(-) Ksiądz Jan Chojnacki