Józef Pieniążek

Akt urodzenia - chrztu (po rosyjsku)

Akt ten spisany jest po rosyjsku, urzędowym języku w Królestwie Polskim od około 1868 roku.  Ciekawe, że nazwa Górzno została po rosyjsku napisana "Gurżno", czyli "rz" zostało napisane jako "rż".