Dołączone strony
Rodzeństwo:

Mężowie:
?
Stanisław Pieniążek

Dzieci z SP:
Aleksander Pieniążek
Kajetan Pieniążek
Tekla Pieniążek
Feliks Pieniążek
Joanna Pieniążek
Marcinella Pieniążek
Helena Pieniążek
Jan Pieniążek

Dorota Ciepielowska
(Dorota Pieniążek, Dorota Lichomska, Dorota Lichowska, Dorota Cegłowska)

 

W akcie ślubu jej nazwisko podane jest jako Ciepielowska, natomiast w aktach urodzeń dzieci jest wymieniona tylko jako Dorota (Aleksander), Dorota Cegłowska (Kajetan), Dorota Lichomska lub Lichowska (Tekla, Feliks, Joanna, Marcinella, Helena i Jan).  W akcie zgonu znów jest wymieniona tylko jako Dorota.  Niestety, ponieważ jak wynika z aktu ślubu była wdową i pochodziła z poza Górzna, nie można ustalić, które z tych nazwisk było jej nazwiskiem panieńskim a które mogło być po pierwszym mężu.


Strona główna genealogii rodziny Pieniążków

Zrobione przy pomocy programu GenDesigner