Dołączone strony
Rodzeństwo:
Agata Pieniążek
Marianna Pieniążek
Józefa Pieniążek
Onufry Pieniążek
Anna Pieniążek
Marcjanna Pieniążek
Władysław Pieniążek
Karolina Pieniążek
Rozalia Pieniążek

Żona:
Zofia Mroczek

Dzieci:
Stanisław Pieniążek
Janina Pieniążek
Marianna Pieniążek
Antoni Pieniążek
Szczepan Pieniążek
Wacław Pieniążek
Wanda Pieniążek
Kazimierz Pieniążek

Józef Pieniążek

 

1941

 Urodził się w Górznie i jako dorastający młodzieniec przeniósł się razem ze swoim ojcem i siedmioma siostrami około 17 km na północ do wsi Słup (na tzw. Pieńki) koło Parysowa. Jego ojciec Adam kupił tam dużą wycinkę po lesie o powierzchni 22,4 ha. Pracując wspólnie bardzo ciężko, rodzina Pieniążków usunęła karpy po wyciętych drzewach i zbudowała dom i zabudowania gospodarcze. Po ślubie z Zofią Mroczek, Józef otrzymał od swojego ojca 9 ha ziemi i gospodarowali razem a Adam zatrzymał sobie 2 ha na tzw. dożywocie. W Słupie urodziło się siedmioro z jego ośmiorga dzieci; córka Marianna zmarła w niemowlęctwie. W 1918 roku, razem z rodziną swojej żony kupił parcelowany majątek we wsi Swoboda koło Siennicy, około 18 km na północ od Słupa. Z podziału tego majątku przypadło mu 25 ha, część zabudowań dworskich i sadu. Jego matka i ojciec przenieśli też do Swobody i w nowo zbudowanym domu syna otrzymali dla siebie oddzielną dużą izbę. W Swobodzie urodził się Kazimierz, najmłodszy syn Józefa. Tam też Pieniążkowie przeżyli inwazję bolszewicką na Polskę ponosząc pewne straty z powodu grabieży i rekwizycji. W 1926 z powodu trudności finansowych, Józef sprzedał gospodarstwo w Swobodzie i kupił niewielkie 3 hektarowe gospodarstwo z młynem na tzw. Dąbkowiźnie we wsi Mrozy, około 18 km na północny wchód od Swobody. Dość szybko Józef musiał sprzedać ziemię na pokrycie długów i posiadał tylko młyn z ogrodem i niewielką łączką. Wydatki na kształcenie dzieci i nieudane inwestycje spowodowały, że musiał szukać innego zajęcia. Późną jesienią 1929 sprzedał więc młyn w Mrozach i przeniósł się do Kolonii Borków (obecnie część Radości pod Warszawą). Miał tam niewielki domek z ogródkiem i zajmował się ciesielką i stolarstwem. Pszczelarstwo było jego ulubionym hobby.
Józef Pieniążek, mimo braku wykształcenia formalnego, dokształcał się sam, dużo czytał i chwytał wszelkie nowości. Rozumiejąc potrzebę oświaty zadbał o to, aby wszystkie jego dzieci otrzymały dobre wykształcenie, co w Polsce przed drugą wojną światową raczej nie było dla rodzin wiejskich regułą. Jego najstarsza córka Janina została jeszcze przed wojną nauczycielką, syn Stanisław skończył prestiżowe gimnazjum Górskiego w Warszawie, a syn Szczepan skończył Uniwersytet Warszawski jako magister biologii i w 1938 wyjechał na stypendium doktorskie do Stanów Zjednoczonych.
Cała rodzina traktowała Józefa Pieniążka z dużym szacunkiem. Corocznie 19-ego marca wszyscy przyjeżdżali do Radości pod Warszawą w dniu jego imienin (i urodzin). W 1955 roku uroczyście obchodzono 50-tą rocznicę ślubu Zofii i Józefa Pieniążków. Oprócz ich dzieci i wnuków przyjechali także dalsi krewni z Górzna, Słupa, i Swobody. Dla Józefa więzi rodzinne były tak mocne, że nawet dalekich krewnych swojej żony traktował on tak jak bliską rodzinę. Jego potomkowie przejęli ten zwyczaj i kontynuują zjazdy rodzinne, na które zapraszani są bliżsi i dalsi krewni. Na pewno bez przekazanej nam przez Niego "rodzinności" nie byłoby też Strony Internetowej Pieniążków.


Strona główna genealogii rodziny Pieniążków

Zrobione przy pomocy programu GenDesigner