Dołączone strony

Rodzeństwo:
Cecylia Snopczyńska
Emilia Snopczyńska
Natalia Snopczyńska
Maria Snopczyńska


Żona:
Aleksandra Żyło

Dzieci:
Wanda Snopczyńska

Wacław Snopczyński

 

1926

Zamordowany podczas stalinowskich czystek w Związku Radzieckim około 1938 roku.

Dlaczego zginął Wacław Snopczyński? Opublikowany niedawno artykuł Ernesta Skalskiego na portalu Salon24 rzuca światło na wydarzenia z końca lat 30-tych w Związku Radzieckim.

Nie tylkoKatyń (http://pl.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%84)

31 lipca 1937 PolitbiuroWKP(b) (Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików) na wniosekJeżowa, ludowego komisarza spraw wewnętrznych, czyli szefaNKWD, zatwierdza Rezolucję 00447: rozstrzelać 72 950 i uwięzić 259 450 znanych i potencjalnych wrogów władzy sowieckiej. Rodziny - zesłać. Kwotę rozdzielić w terenie, który może zgłaszać dodatkowe listy. Zgłosił. Dodatkowo rozstrzelano 70 500. W końcu, łącznie rozstrzelano 386 798 i uwięziono 767 397 osób. ”Lepiej za dużo niż za mało” - skomentował Jeżow, zanim i jego rozstrzelano.

Wśród represjonowanych musiała być jakaś ilość Polaków, lecz wkrótce zajęto się nimi specjalnie. Już 11 sierpnia 1937 roku z Politbiura wyszła Rezolucja 00485 w sprawie Polaków i osób z nimi związanych, na podstawie której rozstrzelano 247 157 osób (w tym Polaków 110 000) i uwięziono 350 000 osób (w tym Polaków 144 000).

Według klucza narodowego w sumie - nie licząc późniejszych rozpraw w czasie wojny - rozstrzelano ok. 700 tysięcy i uwięziono półtora miliona.


Strona główna genealogii rodziny Pieniążków

Zrobione przy pomocy programu GenDesigner