Dołączone strony

Rodzeństwo:
Jan Szulc
Stanisław Szulc
Kazimierz Szulc
Szymon Szulc
Helena Szulc
Aleksander Szulc


Żony:
Marianna Stanilewicz
Adolfina Świętochowska

Dzieci z MS:
Marcin Szulc
Anna Szulc
Zofia Szulc

Dzieci z AS:
Aleksandra Szulc
Paulina Szulc
Aleksander Szulc
Feliksa Marianna Szulc
Antoni Józef Szulc

Piotr Szulc

 

1890

Piotr Szulc mieszkał w Łomazach co najmniej do 1854 roku, kiedy urodził się jego najstarszy syn Marcin. Nie jest jasne, kiedy pierwsza żona Piotra Marianna zmarła, ale raczej po urodzeniu dwóch następnych córek Anny w 1857 roku i Zofii pewno w 1860. W 1857 roku jest już w Rossoszu, i tam rodzi się jego córka Anna (jak wynika z jej aktu ślubu). Według dr Dariusza Tarasiuka, historyka Wisznic i autora książki "Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Lublin – Wisznice 2006, dnia 20.06.1866 roku Piotr Szulc podpisał umowę dzierżawy dóbr poduchownych w Wisznicach, ale prawdopodobnie bez folwarku kościelnego w Łyniewie. Piotr Szulc mieszkał w Łyniewie na pewno w roku 1868, bo tam zmarła jego 6-miesięczna córka Aleksandra. W tymże roku (i w 1870) był dzierżawcą browaru w folwarku dworskim w Łyniewie. W 1874 roku Piotr Szulc wydaje za mąż w Łyniewie swoją siedemnastoletnią córkę Annę (urodzoną w Rossoszu) za trzydziestoletniego Wojciecha Tarkowskiego, syna Magdaleny Tarkowskiej z domu Ziółkowskiej, córki właścicieli folwarku dworskiego w Łyniewie. W 1885 roku Piotr Szulc jest już wymieniony jako właściciel folwarku dworskiego w Łyniewie i browaru. W latach późniejszych browar jest wymieniony jako własność Aleksandra Szulca. Browar został zniszczony w latach 30-tych XX wieku na skutek podpalenia.

Matka Piotra, Marianna Apolonia Szulc z domu Bedenak mieszkała z nim, bo zmarła w Łyniewie 4.09.1875 roku i jest wymieniona jako wdowa nieznanych rodziców. Była pewno unitka, bo ksiądz kościoła rzymskokatolickiego w Wisznicach został ukarany z dokonanie jej pogrzebu.

Marcin Szulc, najstarszy syn Piotra przebywał z ojcem najpierw w Łomazach, potem w Rossoszu i w Łyniewie. W 1875 roku (miał wtedy 23 lata), posiadał tam jakąś ziemię. Dziesięć lat później w 1885 roku Marcin Szulc jest piwowarem i mieszka w Warszawie. Tak został wymieniony w akcie chrztu swojej siostrzenicy Heleny Praskiej, córki Zofii Praskiej z domu Szulc. Być może mieszkał w Warszawie już od początku lat osiemdziesiątych 19 wieku i przebywała z nim tam jego siostra. To by tłumaczyło, jak Władysław Wincenty Praski urodzony pod Częstochowa i przebywający w Warszawie co najmniej od 1869 roku spotkał swoją przyszłą żonę Zofię. Marcin Szulc mieszkał w Warszawie co najmniej do roku 1886, bo wtedy chrzcił w kościele Św. Krzyża swojego pierwszego syna, Wacława.

Dziewięć lat później Marcin Szulc mieszkał w Brześciu nad Bugiem i posiadał tam browar, jak napisano w 1895 roku w akcie zgonu Władysława Wincentego Praskiego, męża jego siostry Zofii Praskiej z domu Szulc. Miał także w Warszawie hotel, bo Władysław Tomaszewski, wymieniony w tym akcie jako drugi świadek, jest zarządcą hotelu Marcina Szulca w Warszawie. Później Marcin Szulc mieszkał w majątku Grabanów, położonym około 5 kilometrów na północny wschód od Białej Podlaskiej. Zmarł w Rosji podczas epidemii grypy "hiszpanki" w 1918. Nie jest jasne, czy utrzymywał kontakt ze swoim ojcem i przyrodnim bratem Aleksandrem, bo na zdjęciach przechowanych przez rodzinę Szulców nie ma, jak się wydaje, zdjęcia Marcina z ojcem czy z bratem. Potomkowie Marcina nie pamiętali o korzeniach rodziny Szulców w Łomazach i nie utrzymywali stosunków z rodziną pozostałą w Łyniewie. Marcin na pewno był blisko ze swoją siostrą Zofią oraz z Marią Szummer (właściwie Feliksa Marianna Szummer z domu Szulc).

Nagrobki Szulców znajdują się na cmentarzu w Wisznicach i opiekuje się nimi rodzina Stefanii Kurowskiej z domu Szulc, wnuczki Piotra i córki Aleksandra.

Strona główna genealogii rodziny Pieniążków

Zrobione przy pomocy programu GenDesigner